Zytgloggeturm (Kramgasse)
© Foto: Roland Zumbühl, 07.06.03