Yverdon: Landi
(Bild-Nr. 06.2-1703)
© Foto: Roland Zumbühl, 14.04.06