Boveresse: le séchoir (Kulturgüterschutz)
(Bild-Nr. 11-10-0113)
© Roland Zumbühl - 14.10.11